Windykacja Terenowa - Eksmisje nieuczciwych najemców.

Standardem na polskim rynku windykacyjnym jest pobieranie wynagrodzenia na zasadzie succes fee, a zatem wyłącznie od kwot odzyskanych. Wciąż jednak niewielu przedsiębiorców o tym nie wie. Przekonanie o wysokich kosztach tych usług powoduje, że firmy często poprzestają na podejmowanych samodzielne próbach polubownej windykacji, a te często nie przynoszą spodziewanego skutku. Jeżeli dłużnik ignoruje Twoje telefony i maile z przypomnieniem o płatności, zwodzi Cię w nieskończoność, a Ty w zmagasz się ze skutkami zatorów płatniczych powinieneś wiedzieć, że zlecając profesjonalną windykację możesz odzyskać od dłużnika również jej koszty.

 

Na mocy ustawy o terminach płatności wierzyciel już od blisko roku, niezależnie od zakresu podjętych działań i kwoty roszczenia, może domagać się równowartości 40 EUR jako zryczałtowanych kosztów windykacji. Może też przerzucić na dłużnika koszty dochodzenia roszczenia przekraczających tę kwotę, w tym np. prowizji firmy windykacyjnej. Oznacza to, że poza samym długiem firma windykacyjna może odzyskać dla nas całkowite koszty windykacji.

 

Trzeba jednak pamiętać, że koszty te muszą zostać faktycznie poniesione. Nie można się ich domagać z góry, a dopiero po okazaniu dowodu opłacenia. Profesjonalne firmy windykacyjne wprowadziły do swojej oferty odzyskiwanie własnej prowizji od dłużnika. Dla wierzycieli z takie układu wynika komfort powierzenia windykacji profesjonalnej firmie. Prawdopodobieństwo skutecznej windykacji wzrasta niepomiernie, a ponadto nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wystarczy, że zwrócimy firmie windykacyjnej fakturę, która nam wystawiła za zrealizowaną usługę, a ta w naszym imieniu zwróci się do dłużnika o zwrot kosztów windykacji. Jeżeli więc przed zleceniem windykacji powstrzymywała Cię przekonanie o wysokiej cenie tych usług teraz ten argument stracił zasadność. W kontekście tych udogodnień warto zweryfikować swoje nastawienie do postępowania z nieterminowo regulowanymi należnościami.

Działania terenowe podejmowane są na zlecenie i za zgodą wierzyciela, są to priorytetowe i bezkonkurencyjne usługi firmy windykacyjnej.

Windykator terenowy obowiązkowo przygotuje niezbędną dokumentację z przeprowadzonej wizyty u dłużnika.

 

Ryczałtowy koszt windykacji terenowej liczony wg schematu:

czynności terenowe podejmowane są w przypadku minimalnej wysokości zobowiązania od 5 000 zł

Z należnej prowizji wyliczana jest przedpłata w wysokości 5- 50% . Kwota ta pomniejsza prowizję.

PRZYKŁAD

10000,00 zł (dług) x 25% prowizja = 2500zł + VAT 23% = 3075,00zł x 40%= 1230.00 zł ( przedpłata za działania terenowe)

 

 

Szczegółowy cennik zawierający stawki za prowadzenie działań windykacyjnych przez wykwalifikowanych pracowników Kancelarii Prawnej zawiera poniższe zestawienie:

 

 

Wierzytelność przedawniona 40,00% (bez względu na kwotę zadłużenia)

Odsetki za zwłokę 25,00%

Odsetki po wyroku sądowym 22,00%

Odsetki po umorzonym postępowaniu komorniczym 38,00%

 

Koszty Przygotowawcze manipulacyjne 5% wartości długu nie mniej niż 500zł   Opłata administracyjna

 

Każdą sprawę wyceniamy indywidualnie po zapoznaniu się z dokumentacją.

 

Windykacja należności czynszowych, usługi eksmisyjne, zabezpieczenie lokalu lub nieruchomości wyceniane są indywidualnie.

 

Kontakt telefoniczny:

512 994 650

Copyright Consulting Sati Windykacja ul. Wolności 54 08-300 Sokołów Podlaski NIP. 648-207-61-10